ใบขออนุญาตฆ่าโค-สุกร

การขออนุญาตฆ่าโค - กระบือ - สุกร

                ผู้ที่ประสงค์นำโคหรือสุกรเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่และ เสีย ค่าธรรมเนียม ณ งานผลประโยชน์สำนักการคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามอัตราที่กำหนดดังนี้

                ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ (โค)

                         ค่าคำร้อง...............................................ตัวละ   1 บาท
                         ค่าขนเนื้อ..............................................ตัวละ 15 บาท
                         ค่าอุทิศสัตว์...........................................ตัวละ 10 บาท
                         ค่าตลาดสัตว์.........................................ตัวละ   5 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์..........................ตัวละ 15 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์..........................ตัวละ   3 บาท
                         ค่าอากรสัตว์...........................................ตัวละ 10 บาท

                                                                                     รวม 59 บาท/ตัว

                ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ (กระบือ)

                         ค่าคำร้อง..............................................ตัวละ   1 บาท
                         ค่าขนเนื้อ..............................................ตัวละ 15 บาท
                         ค่าอุทิศสัตว์...........................................ตัวละ 10 บาท
                         ค่าตลาดสัตว์.........................................ตัวละ  10 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์..........................ตัวละ 15 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์..........................ตัวละ   3 บาท
                         ค่าอากรสัตว์...........................................ตัวละ 10 บาท

                                                                                     รวม 64 บาท/ตัว

                ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ (สุกร)

                         ค่าคำร้อง..............................................ตัวละ   1 บาท
                         ค่าขนเนื้อ..............................................ตัวละ 15 บาท
                         ค่าอุทิศสัตว์...........................................ตัวละ 10 บาท
                         ค่าตลาดสัตว์.........................................ตัวละ    5 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์..........................ตัวละ 15 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์..........................ตัวละ   3 บาท
                         ค่าอากรสัตว์...........................................ตัวละ 10 บาท

                                                                                     รวม 59 บาท/ตัว

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 120 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content