เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด ในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมีโชคชัย สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด ในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี 2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมสำรวจลงพื้นที่โครงการตามแผน

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายนที ศิริพานิช เป็นประธานกรรมการ และนายวิทยา ตรีวิเศษ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจลงพื้นที่โครงการตามแผน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนสท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนสท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายนที ศิริพานิช เป็นประธานกรรมการ และนายวิทยา ตรีวิเศษ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญพี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมงาน “กฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ” ปีที่ 12 ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญพี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมงาน “กฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ” ปีที่ 12 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ถนนคลองคูเมืองด้านทิศตะวันตก (Street Art)

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 78 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content