เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับการประเมินและให้คำแนะนำเพิ่มเติมจาก สำนักงานควบคุมโรคที่ 7

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐกิจไคลคลา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับการประเมินและให้คำแนะนำเพิ่มเติมจาก สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 7 เข้าประกวดระดับประเทศ ในการประกวดองค์กร “ดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานประจำปี 2561” จัดโดยสำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อยุติปัญหาเอดส์ตามเป้าหมายประเทศและ “เป็นตัวอย่างที่ดี” ในการเป็นองค์กรเคารพสิทธิมนุษยชนของคนทำงานและมีส่วนร่วมในการป้องกันให้คนในองค์กรปลอดภัยจากเอดส์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุบิน ทราบรัมย์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบและร่วมชี้แจงขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ปัญหาชุมชนแออัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมและดำเนินการรังวัดที่ดินบริเวณข้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, และพนักงานในสังกัดกองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมและดำเนินการรังวัดที่ดินบริเวณข้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่เดิมทีใช้เป็นสนามฟุตบอล สืบเนื่องจากมติที่ประชุมหารือในการหาแนวทางขอความอนุเคราะห์ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด (แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว) มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังสถานที่ใหม่ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพียง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางขอความอนุเคราะห์ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวั

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางขอความอนุเคราะห์ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด (แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว) โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ โดยหลังจากการหารือกว่า 1 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติในเบื้องต้นเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังสถานที่ใหม่ ซึ่งได้มีพื้นที่รองรับไว้แล้ว โดยในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมและดำเนินการรังวัดที่ดินต่อไป

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 72 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content