เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ออกตรวจสอบการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธและถนนจันทร์เกษม

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธและถนนจันทร์เกษม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พันสายไฟฟ้า บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานไฟฟ้าฯ ร่วมกับงานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พันสายไฟฟ้า บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าพระยา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ สิกกะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระยา ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล และผู้แทนจากชุมชน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และธนาคารขยะชุมชน ก่อนออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 17 คน

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 17 คน ในโอกาสเดินทางมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 122 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content