เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางเบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ นายสุบิน ทราบรัมย์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (7 พฤศจิกายน 2561)

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณแม่ทองคำ รัตนจันทร์ อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 7 ถ.รัฐกิจไคลคลา (ชุมชนโรงพยาบาล) และคุณแม่อ้ม พิมพ์ดี อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 5 ถ.บ้านท่านคร (ชุมชนท่านคร) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2561 เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากทางคณะผู้บริหาร

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 83 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content