โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงาน อสม. ภายในเขตเทศบาล อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อสม. ได้รับความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้กับประชาชนต่อไป

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม นายโกสิทธิ์ บุญส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมเปิดพิธีเล่นรอบกองไฟ ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมีโชคชัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด (บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานสงฆ์ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 128 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content