เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการทาสี ตีเส้นจราจร บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ (โค้งประปา)

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานวิศวกรรมจราจร ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินการทาสี ตีเส้นจราจร บริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ (โค้งประปา) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดินทางศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย และหอชมเมืองสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหอสูงชมเมือง (หอโหวด) เดินทางศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย และหอชมเมืองสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดินทางศึกษาดูงาน ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร และห้างสรรพสินค้า ICON SIAM

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหอสูงชมเมือง (หอโหวด) เดินทางศึกษาดูงาน ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร และห้างสรรพสินค้า ICON SIAM เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ตลาดสระทอง ในกิจกรรมทำบุญตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ตลาดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมทำบุญตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ประกอบการค้า ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 138 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content