โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้พบปะผู้สูงอายุ "โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 1/2559

วันที่7มี.ค.59เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

โครงการอบรม ผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อสัตว์

วันที่ 7มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ประธานในโครงการอบรม ผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อสัตว์ ตามโครงการพัฒนาสถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองพัทยา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองพัทยา วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้ง 8 แห่ง กอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เมืองพัทยา

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 107 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content