เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่การปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาประโยชน์การใช้สอยพื้นที่หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวดที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกำลังจัดสร้างขึ้น และพื้นที่โดยรอบ เพื่อร่วมมือกันในการทำให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นเมืองเก่าของเมืองร้อยเอ็ด และหอสูงชมเมือง รวมทั้งยังจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ในการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ มณฑลพิธีแปลงนาสาธิต ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ในการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงและร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

งานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมลอยประทีปพระราชทานฯ ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ตระการตาด้วยขบวนแห่กระทงประทีปจาก 12 หัวเมือง ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด “บูชานาคา สมมาราชันย์” ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ต จาก แร็พอีสาน ทั้งนี้ ผลการประกวด “กระทงประทีปใหญ่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สภาวัฒนธรรม อำเภอธวัชบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศึกษา และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 5 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 แห่ง ในงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธี (ขอบคุณภาพ จาก กองวิชาการฯ, กองช่าง และสำนักการศึกษา)

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 83 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content