Feed aggregator

แอพพลิเคชั้น Smart 101

บริการแอพพลิเคชั่น Smart 101

-ร้องทุกข์-ร้องเรียน
-กล้องวงจรปิด
-ข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ
-แจ้งเหตุ/เตือนภัย
-สถานที่สำคัญ
-เบอร์โทรสายด่วน

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น smart 101

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตรวจสอบปุ๋ยที่ได้จากโรงกำจัดขยะฯ เพื่อนำไปหมักและใช้ในงานสวนฯ ต่อไป

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการตรวจสอบปุ๋ยที่ได้จากโรงกำจัดขยะฯ เพื่อนำไปหมักและใช้ในงานสวนฯ ต่อไป

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน ให้เกิดความสวยงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน ให้เกิดความสวยงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการดูดโคลน และระบายน้ำถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานควบคุมตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ดำเนินการดูดโคลน และระบายน้ำถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการขยายผิวจราจรบริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ (แยกโค้งประปา) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินการขยายผิวจราจรบริเวณถนนรณชัยชาญยุทธ (แยกโค้งประปา) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนบริเวณคุ้มวัดป่าเรไร ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนบริเวณคุ้มวัดป่าเรไร ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกทำบัตรประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง นางสาวสวาท แซ่เซียว

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพีรพงศ์ จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกทำบัตรประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง นางสาวสวาท แซ่เซียว อายุ 77 ปี ณ บ้านเลขที่ 44/10 ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง (ชุมชนทุ่งเจริญ)

read more

การชำระภาษี ประจำปี 2562 (09/01/62)

ฝ่ายพัฒนารายได้ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีป้ายภายใน เดือน มีนาคม 2562

ภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือน เมษายน 2562

สามารถติดต่อได้ที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ

read more

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2562 (4 มกราคม 2562)

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย คุณแม่วันทา ตะติยะก้านตง อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 340 ถ.เทวาภิบาล (ชุมชนวัดเวฬุวัน), คุณแม่แจ้ง บุตรทอง อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 449/198 ถ.รณชัยชาญยุทธ (ชุมชนมั่นคงพัฒนา) และคุณพ่อณรงค์ อาจเดช อายุ 94 ปี ณ บ้านเลขที่ 14/1 ซอย 4 ถ.รณชัยชาญยุทธ (ชุมชนจันทร์เกษม) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2562

read more

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 73 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content