การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7 ระดับประชาชนทั่วไป

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7 ระดับประชาชนทั่วไป โดยมีวงดนตรีเข้าประกวดจำนวน 12 วง ซึ่งผลการประกวดในวันนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงปีสอง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงกุลสตรี (โรงเรียนอนุกูลนารี) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง Dream Hunters (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบรางวัล ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการดูดโคลนบ่อพัก ตลาดสระทอง พร้อมประสานกองสาธารณะสุข แจ้งผู้ขายปลาห้ามทิ้งเกล็ดปลาลงบ่อพัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานควบคุมตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ดำเนินการดูดโคลนบ่อพัก ตลาดสระทอง พร้อมประสานกองสาธารณะสุข แจ้งผู้ขายปลาห้ามทิ้งเกล็ดปลาลงบ่อพัก

การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวงดนตรีเข้าประกวดจำนวน 10 วง ซึ่งผลการประกวดในวันนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง The Junior (โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง The Moon Band (โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงผักกาด (โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ) โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบรางวัล ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ในโอกาสตรวจติดตามประเมินผลงาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร.ฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ในโอกาสตรวจติดตามประเมินผลงานของศูนย์ อปพร. เพื่อคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 133 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content