เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยในการประชุมได้มีการกำหนดกรอบในการพัฒนาและการบริหารงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวต กาลนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโดยรอบ พร้อมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประดิษฐานภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพการเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้เริ่มคุณภาพชีวิต โดยใช้เครื่องชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน เป็นตัวบ่งชี้กำหนดหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผน/โครงการ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ใช้เป็นการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้เป้าหมายร่วมกันมีการพัฒนา ซึ่งประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานคือ ประชาชนสามารถทราบว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ทราบถึงปัญหาของตนเอง สามารถพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงตนเองอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ภาคราชการหรือท้องถิ่นสามารถทราบถึงปัญหาชีวิตของประชาชนแท้จริง ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลในการแผนธุรกิจได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน จำนวน 158 คน เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ. (พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 28 ของทุกเดือน ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้จำนวนมาก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน “นครเชียงใหม่เกมส์”

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมส่งนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กาลนี้ นายกฯ ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะนักกีฬา 12 ชนิดกีฬา, ผู้ฝึกสอน และคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 212 คน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 87 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content