แอพพลิเคชั่น Smart 101

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ

โอกาสแห่งการเรียนรู้ Opportunity Learning

     ขอเชิญทุกท่านมาร่วมให้โอกาสทางการศึกษาร่วมกันที่งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สอบถามเพิ่มเติม 043-511-222 ต่อ 131-133
หรือ fackbook : มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
www.facebook.com/OpportunityLearning101/

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประกาศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

     ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ขอแจ้งเวลา เปิด-ปิด สัญญานไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกจุด จะเปิดเป็นระบบไฟเขียว-แดง เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. (นอกเวลานี้จะเปิดระบบเป็นไฟกระพริบ) ยกเว้นไฟจราจรจุดตัดสามแยกจุรีเวช และจุดตัดบายพาสทุกจุด

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider