ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประกาศ

แอพพลิเคชั่น Smart 101

   ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Integrity and Transparency Assessment 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 30

6-8 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ลานสาเกตนครและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

บาสเกตบอล พลาญชัยคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

25 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และรุ่นประชาชนทั่วไปชาย

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งานสัมมนาวิชาการและ
แสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-5 ชั้น 4 และ 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สวัสดีปีชวด
Happy new year 2020

สุข Happy
สดชื่อ Breeziness
สุขภาพแข็งแรง Healthy
อยู่ดี มีแฮง ตลอดปี Well-being all year
--------------------------------------------
ด้วยความห่วงใย Concern for you
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด Roi et Municipality

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่ 1

     เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ

     Asocio Smart City Award 2019 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอผลงานการสร้างเมืองอัจฉริยะในหัวข้อ Smart City in General

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

FIVB ประกาศเลือกร้อยเอ็ด

     เป็นเจ้าภาพชายหาด U19 ชิงแชมป์โลก ในปี 2020
"ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2563"

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประกาศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

     ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ขอแจ้งเวลา เปิด-ปิด สัญญานไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกจุด จะเปิดเป็นระบบไฟเขียว-แดง เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. (นอกเวลานี้จะเปิดระบบเป็นไฟกระพริบ) ยกเว้นไฟจราจรจุดตัดสามแยกจุรีเวช และจุดตัดบายพาสทุกจุด

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider