แอพพลิเคชั่น Smart 101

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

     เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและประชาชนที่สนใจร่วมงานสงกรานต์@ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562 ณ ถนนข้าวหอมมะลิ (บึงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายในงาน ผู้สนใจสามารถสมัคร
  - ประกวดอาหารอีสาน
  - การประกวดผู้สูงอายุ
  - การแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย
  - การประกวดทูตสงกรานต์ Roi et Boy&Girl
ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

Roi et Boy&Girl
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

     รับสมัคร ผู้เข้าประกวดอาหารอีสาน, การประกวดผู้สูงอายุ, การแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย, การประกวดทูตสงกรานต์ Roi et Boy&Girl ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

Roi et Boy&Girl ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider