โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกลรัฐ ท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

Published by PR on

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0(SIP) จัดโครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกลรัฐ ท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ โดยการจัดประชุมระดมสมองการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ให้มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาดการซื้อขายสินค้าทางวัฒนธรรม และสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรม ฌ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด