โครงการตลาดนัดทางวิชาการ (Open House) โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเปิดโครงการตลาดนัดทางวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมทางด้านการศึกษา ได้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา