ร่วมส่งนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมส่งนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 “สาธรเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กาลนี้ นายกฯ ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 350 คน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด