พิธีเปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ทันที ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในจังหวัดร้อยเอ็ด

Published by PR on

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 11.15 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ทันที ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม 7 มาตรการ “ทำทันที” ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กิจกรรมจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562