ร่วมพบปะสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร และตัวแทนจากโรงพยาบาลจุรีเวช ร่วมพบปะสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อสม. ได้รับความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้กับประชาชนต่อไป