มอบป้ายร้านค้าปลอดยาชุด ยาอันตราย

Published by PR on

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เมืองร้อยเอ็ดร่วมกับ. สสจ.ร้อยเอ็ด มอบป้ายร้านค้าปลอดยาชุด ยาอันตราย และร้านที่จำหน่ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ให้แก่ร้านค้าต้นแบบในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชุมชนละ 1ร้าน