พิธีสักการะบอกกล่าวพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ เนื่องในการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562”

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (หน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีสักการะบอกกล่าวพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ เนื่องในการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป