ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรและการจอดรถโดยสาร (สองแถว) ตลาดหนองแคน

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรและการจอดรถโดยสาร (สองแถว) ด้านทิศตะวันตกของตลาดหนองแคน โดยมี ผู้ประกอบการรถโดยสาร (สองแถว), คณะกรรมการตลาด, พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมหารือร่วมกัน