ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

Published by PR on

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ฯ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม