ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ร่วมประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562 เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากทางคณะผู้บริหารฯ