ประชุมคณะกรรมฝ่ายสถานที่ ในการจัดกิจกรรม “วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ”

Published by PR on

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมฝ่ายสถานที่ ในการจัดกิจกรรม “วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ” โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม นำหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ” (Roi-Et Night Mini Marathon) จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ณ บริเวณบึงพลาญชัย