ทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

Published by PR on

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ถนนข้าวหอมมะลิ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ร่วมกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (ประธานฝ่ายสงฆ์) นำพระภิกษุสามเณรจากวัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และใกล้เคียงมารับบิณฑบาต พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพาพี่น้องประชาชน สรงน้ำพระ และปล่อยนกปล่อยปลา อย่างพร้อมเพรียงกัน