คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี

Published by PR on

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และนายวิชัย พรมเกตุ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้อำนวยการสำนักการศึกษาดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา