ขอความร่วมมือประชาชนในการเก็บกระสอบทราย

Published by PR on

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในการเก็บกระสอบทราย ตามที่เขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย จากผลกระทบภายุระดับ 3 (โซนร้อน) ” โพดุล ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา บัดนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงขอความร่วมมือท่านปฎิบัติดังนี้

1.อนุญาตให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บกระสอบทรายบริเวณบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างในการครอบครองของท่าน

2.แจ้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-51299 และ 199 หรือสายด่วนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1132 เพื่อให้มาดำเนินการตามประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

3.หากท่านมีความสะดวกดำเนินการได้เอง สามารถนำส่งที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด