กิจกรรม ในงานประเพณี “สงกรานต์@ร้อยเอ็ด” 13 เมษายน 2562

Published by PR on

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ถนนข้าวหอมมะลิ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม ในงานประเพณี “สงกรานต์@ร้อยเอ็ด” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การประกวดผู้สูงอายุ, การประกวดอาหารอีสาน, การแข่งขันมวยบึงพลาญชัย และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ