กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่หักโค่นเนื่องจากโดนลมพายุ พร้อมทาสีกันเชื้อรา

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย งานไฟฟ้าฯ ร่วมกับงานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่หักโค่นเนื่องจากโดนลมพายุ พร้อมทาสีกันเชื้อรา และดำเนินการช่วยตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ภายในวัดบึงพระลานชัย เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562