ไฟเสียถนนรณชัยชาญยุทธ ซ. 15 ดับ 3 หลอด

Post Reply
Ladda15

ไฟเสียถนนรณชัยชาญยุทธ ซ. 15 ดับ 3 หลอด

Post by Ladda15 »

ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ช่วยแก้ไขปัญหา 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ปัญหาจากไฟฟ้าส่องสว่างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 ดับ ไม่สามารถใช้งานได้ มี 3 จุด
จุดที่ 1 เสาไฟหน้าบ้านเลขที่ 78 ซ. 15 ถ. รณชัยชาญยุทธ ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 2 เสาไฟถัดจากจุดที่ 1 ไปทางทิศตะวันออก
จุดที่ 3 ถัดจากจุดที่ 2 เลี้ยวซ้าย เสาแรก
เรื่องที่ 2 ปัญหาไม่มีร่องระบายน้ำ บริเวณถนนซอย 15 ที่เชื่อมต่อจาก ซอย 15 และซอย 17 ทำให้น้ำที่ไหลมาจากซอย 15 ไหลไปเก็บขังเป็นที่เก็บน้ำไว้บริเวณที่ว่าง ระหว่างสองฝั่งถนน ที่ดินดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ชาวบ้านได้ขุดที่ดินของตนเองเพื่อระบายน้ำออกจากที่ว่าง เพื่อไม่ให้ท่วมบ้านตนเอง และถนนซอย 15 ปัญหาที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เกิดยุงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเคยมีผู้เสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกมาแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เห็นควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทำร่องระบายน้ำโดยภาครัฐ เพื่อให้มีร่องระบายน้ำที่เชื่อมต่อกันให้เสร็จสิ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เนื่องจากถนนแคบ หากรอให้ชาวบ้านตกลงกันเอง มีคนส่วนน้อยที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม หากมีโครงการก่อสร้างจากภาครัฐ ถนนและร่องระบายน้ำจึงจะได้รับการพัฒนา คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่ดินในการก่อสร้าง ไม่ถึง 10 หลังคาเรื่อน แต่ผู้ใช้ถนน เกิน 100 คน ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมต่อจุดสำคัญทั้งสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล มีผู้สัญจร ใช้ประโยชน์อยู่เป็นประจำ มีการเชื่่อมต่อกับหลายชุมชนด้วย
เรื่องที่ 3 ปัญหาระหว่างฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันจากในซอย 15 และ ซอย 17 เห็นควรกำหนดช่วงระยะเวลาขุดลอกทางระบายน้ำ อาจจะปีละ 1 ครั้ง หรือ 2- 5 ปีครั้ง เพื่อให้น้ำไหลสะดวก
ป.ล. ขอขอบคุณที่สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การอนุเคราะห์อย่างรวดเร็วมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นเคย ค่ะ
muni101
Site Admin
Posts: 106
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ไฟเสียถนนรณชัยชาญยุทธ ซ. 15 ดับ 3 หลอด

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply