พื้นทรุด เป็นโพรงด้านล่างพื้น

Post Reply
Tiansawang
Posts: 1
Joined: 07 Aug 2019, 12:15

พื้นทรุด เป็นโพรงด้านล่างพื้น

Post by Tiansawang »

มีพื้นทรุด เป็นโพรงด้านล่าง บริเวณหน้าเซเว่น. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
เป็นอันตรายกันักเรียนที่เดินผ่าน
Attachments
1691038216537.jpg
1691038216537.jpg (259.37 KiB) Viewed 536 times
1691038176758.jpg
1691038176758.jpg (388.97 KiB) Viewed 536 times
muni101
Site Admin
Posts: 107
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: พื้นทรุด เป็นโพรงด้านล่างพื้น

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply