การนำกิ่งไม้ไปทิ้ง

Post Reply
คนสงสัย

การนำกิ่งไม้ไปทิ้ง

Post by คนสงสัย »

เรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พอดีในบ้านได้ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ ทำให้มีเศษกิ่งไม้ท่อนไม้จำนวนมากพอสมควร ไม่มีสถานที่ทิ้ง จึงขออนุญาติเรียนถามมายังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้
1. สามารถเอากิ่งไม้ท่อนไม้ที่ตัดออก นำไปทิ้งที่สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(ทางออกไปกาฬสินธุ์)ได้หรือไม่
2. ถ้าสามารถนำไปทิ้งได้มีค่าใช้จ่ายกีบาท
3. ถ้าไม่สามารถนำไปทิ้งได้ ขอความกรุณาแนะนำสถานที่ทิ้งในเมืองร้อยเอ็ดให้หน่อยนะครับ
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: การนำกิ่งไม้ไปทิ้ง

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply