ร้องเรียนผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

Post Reply
muni101
Site Admin
Posts: 110
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

ร้องเรียนผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

Post by muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องเรียนผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาร์เข็ม) โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) จำนวน 1 หลัง
บัดนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอตอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณครับ

Image
Post Reply