ท่อระบายน้ำอุดตันเวลาฝนตกน้ำระบายได้ช้ามาก

Post Reply
namsai

ท่อระบายน้ำอุดตันเวลาฝนตกน้ำระบายได้ช้ามาก

Post by namsai »

เนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน มีสิ่งปฏิกูลทำให้เกิดน้ำท่วมขังท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ หลังจากมีการสร้างบ้านหลายหลังและมีดินและสิ่งปฏิกูลเต็มท่อระบายน้ำ ทำให้ท่อตันในซอย 14 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตรงเกือบสุดซอยแล้วแล้วขวาตรงที่มีถังขยะ 3 ถัง และในซอยนั้นจะเกิดน้ำท่วมขังเวลาฝนตกไม่ว่าจะตกค่อยหรือแรงก็ท่วม เพราะมีการสร้างบ้านและมีการถมดินจึงทำให้หน้าดินไหลลงมาดันท่อระบายน้ำ ในระแวกนั้น ขอความอนุเคราะห์เพื่อดำเนินการดูุด/ล้างท่อระบายน้ำ ตามคำร้องนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
muni101
Site Admin
Posts: 110
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ท่อระบายน้ำอุดตันเวลาฝนตกน้ำระบายได้ช้ามาก

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply