ไม่มีร่องระบายน้ำ

Post Reply
Camp

ไม่มีร่องระบายน้ำ

Post by Camp »

ถนนในซอยราชการดำเนิน ซอย2และซอย4ไม่มีร่องระบายน้ำ ทำให้น้ำใช้จากครัวเรือนไหลลงบนถนนคอนกรีต เกิดความชื้นแฉะ นานวันเกิดตะไคร่น้ำ มอเตอร์ไซค์ใช้ถนนอาจเกิดอันตรายลื่นล้มได้ ขอความอนุเคราะห์ทำร่องระบายน้ำด้วยค่ะ (รวมถึงในซอยย่อยของซอย2ไม่มีร่องระบายน้ำเหมือนกัน)
muni101
Site Admin
Posts: 106
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ไม่มีร่องระบายน้ำ

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
camp

Re: ไม่มีร่องระบายน้ำ

Post by camp »

แจ้งต่อเนื่องจากที่แจ้งไปว่าราชการดำเนินซอย2และซอย4ไม่มีท่อระบายน้ำ ตอนนี้ซอย2มีร้านขายอาหารเปิดทำให้มีน้ำไหลลงถนนเป็นจำนวนมาก และบนถนนมีคราบน้ำมัน น้ำขังแทบตลอดเวลา มอเตอร์ไซค์ที่สัญจรอาจลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ Image
muni101
Site Admin
Posts: 106
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ไม่มีร่องระบายน้ำ

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply