ร้องเรียนเรื่องสถานบันเทิง เสียงดัง

Post Reply
นาตยา

ร้องเรียนเรื่องสถานบันเทิง เสียงดัง

Post by นาตยา »

เรียน นายกเทศมนตรี และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากผมได้รับความเดือดร้อนสถานบันเทิงชื่อ “บางกอก 33 , บางกอกบาร์” ที่อยู่ ถนนเส้นออกไปธวัชบุรี เส้นโรงแรมบุญบัลดาล ได้เปิดเสียงดนตรีที่ดังเกินไป จนส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบทราบว่าพื้นที่เขตนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เหนือเมือง แต่กระผมค้นหาเว็บไซต์ร้องเรียนของ อบต.เหนือเมืองไม่พบ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านนายกเทศมนตรี ช่วยมาตรวจสอบ/หรือส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจในการดำเนินการด้วย ขอบคุณครับ
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้องเรียนเรื่องสถานบันเทิง เสียงดัง

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
นาตยา

Re: ร้องเรียนเรื่องสถานบันเทิง เสียงดัง

Post by นาตยา »

ร้านบางกอกบาร์(บางกอก 33)
ที่อยู่ : 123 ม.16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถนนเส้นทางออกไปปั้ม ปตท ประตูชัย เสียงดังมาก ช่วยตรวจสอบด้วย
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้องเรียนเรื่องสถานบันเทิง เสียงดัง

Post by muni101 »

ทางเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตามที่ท่านร้องเรียนดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลฯ จึงขอให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ของพื้นที่นั้นๆในการแก้ไขปัญหาครับ
Post Reply