รถบรรทุกดินวิ่งในซอยทำให้ถนนสกปรก

Post Reply
Ppi

รถบรรทุกดินวิ่งในซอยทำให้ถนนสกปรก

Post by Ppi »

สวัสดีครับ ขอร้องเรียนรถบรรทุกดินขนาดใหญ่วิ่งเข้า-ออก ซ.14 รณชัยชาญยุทธ เพื่อไปถมดินท้ายซอยตั้งแต่เช้าจนค่ำ ทำให้บ้านบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน เพราะมีดินหล่นตามพื้นถนนและเกิดฝุ่นคลุ้ง รบกวนเทศบาลไปตรวจสอบให้ด้วยครับ
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: รถบรรทุกดินวิ่งในซอยทำให้ถนนสกปรก

Post by muni101 »

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: รถบรรทุกดินวิ่งในซอยทำให้ถนนสกปรก

Post by muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำการตรวจสอบและตักเตือนไปยังผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
Image
Post Reply