ร้านตำนานคนอีสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดัง

Post Reply
teal2409

ร้านตำนานคนอีสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดัง

Post by teal2409 »

เนื่องจากร้านตำนานอีสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดัง สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงจึงขอให้ทางเทศบาลตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรการการตั้งสถานบริการของร้านดังกล่าวนี้ด้วย เสียงดังทุกวันทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
muni101
Site Admin
Posts: 99
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้านตำนานคนอีสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดัง

Post by muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101

Image
Image
Phakin2018
Posts: 2
Joined: 19 Feb 2021, 09:13

Re: ร้านตำนานคนอีสาน สาขาร้อยเอ็ด เสียงดัง

Post by Phakin2018 »

มันก็ไม่ควรไปเปิดที่ใกล้แหล่งที่ชุมชนนะครับ
Post Reply