ท่อระบายน้ำอุดตัน

Post Reply
ศักดิ์

ท่อระบายน้ำอุดตัน

Post by ศักดิ์ »

ท่อระบายน้ำในซอยหน้าบ้านเลขที่ 393/25 ถ.รณชัยชาญยุทธ น้ำไม่ค่อยไหลมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนปัจจุบันเวลาใช้น้ำซักผ้าอาบน้ำ น้ำจะหนุนเข้ามายังท่อระบายน้ำในตัวบ้านประมาณ 50 -100 ซม. กว่าจะไหลระบายน้ำได้ก็ใช้เวลาประมาณเป็นวัน อยากให้ช่วยดำเนินการแก้ไขให้หน่อยขอบคุณครับ
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ท่อระบายน้ำอุดตัน

Post by muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply