"ด่วน" เรื่องการรับเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

Post Reply
muni101
Site Admin
Posts: 110
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

"ด่วน" เรื่องการรับเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

Post by muni101 »

แจ้งไปยังผู้ที่ได้รับเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ทุกท่าน
(ผู้ที่ส่งใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตร)ให้ไปรับเงินรางวัลได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ศูนย์ OTOP หลังไปรษณีย์ร้อยเอ็ด) หรือ ประสาน คุณรุ้งฟ้า โทร.0821158005 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอขอบพระคุณครับ
muni101
Site Admin
Posts: 110
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: "ด่วน" เรื่องการรับเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ

Post by muni101 »

smeterminal wrote:สวัสดีครับผม
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สวัสดีครับ
topawakeny
Posts: 2
Joined: 03 Mar 2015, 10:30

Re: "ด่วน" เรื่องการรับเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ

Post by topawakeny »

ดีมากเลยครับ เป็นเรื่องที่ดีมากเลย
Post Reply