ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงบริเวณสะพานคนข้าม

Post Reply
karnjunthorn
Posts: 1
Joined: 14 Dec 2015, 20:09

ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงบริเวณสะพานคนข้าม

Post by karnjunthorn »

สะพานคนข้ามบริเวณโรงพยาบาลเมืองร้อยเอ็ด ปัจจุบันไม่มีคนข้ามทางโดยการใช้สะพาน
ปัญหาดังกล่าว ขอเสนอให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดทำรั้วเหล็กกั้นริมฟุตบาททั้งสองฝั่งถนนตั้งแต่ทางขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่ง ดังนี้
1.ด้านทิศเหนือทั้งสองฝั่ง กั้นตั้งแต่ทางขึ้นลงสะพาน ยาวตลอดจนถึงปากทางเข้าโรงพยาบาลและปากทางเข้าโรงเรียนสตรีศึกษา
2.ส่วนทางด้านทิศใต้ทั้งสองฝั่ง กั้นตั้งแต่ทางขึ้นลงสะพาน ยาวตลอดไปจนถึงทางม้าลาย


ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเดินข้ามถนนโดยไม่ใช่สะพานคนข้าม
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงบริเวณสะพานคนข้าม

Post by muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการนำเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ
muni101
Site Admin
Posts: 108
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงบริเวณสะพานคนข้าม

Post by muni101 »

เทศบาลฯจะได้นำแนวคิดนี้เข้าหารือ คณะกรรมการจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสียต่อไป เมื่อได้ข้อยุติแล้วเทศบาลจะดำเนินการต่อไป
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ
Post Reply