Search found 93 matches

by muni101
15 Mar 2023, 10:01
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียน หมาจรจัดรบกวน ยามคํ่าคืน
Replies: 1
Views: 52

Re: ร้องเรียน หมาจรจัดรบกวน ยามคํ่าคืน

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
08 Mar 2023, 10:53
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ไล่ผึ้ง
Replies: 1
Views: 32

Re: ไล่ผึ้ง

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเ...
by muni101
19 Sep 2022, 11:02
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง
Replies: 2
Views: 270

Re: ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญร่วมกับเทศกิจ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 พบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นร้านบางบาร์ 101 ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนลำห้วยเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และมีการเปิด...
by muni101
19 Sep 2022, 10:38
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ไม่มีร่องระบายน้ำ
Replies: 1
Views: 111

Re: ไม่มีร่องระบายน้ำ

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
31 Aug 2022, 15:27
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง
Replies: 2
Views: 270

Re: ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเ...
by muni101
22 Mar 2022, 13:17
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนเรื่องสุนักในซอยเทวาภิบาล 19
Replies: 2
Views: 408

Re: ร้องเรียนเรื่องสุนักในซอยเทวาภิบาล 19

ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของสุนัข ให้ดูแลสุนัขภายในบริเวณบ้านตัวเอง ไม่ให้ออกมาไล่กัดประชาชนที่สัญจรเส้นทางดังกล่าว ส่วนสุนัข 3 - 4 ตัว งานสัตวแพทย์จะดำเนินการนำมาไว้ที่บ้านพักสุนัขเทศบาล
by muni101
14 Mar 2022, 09:59
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนเรื่องสุนักในซอยเทวาภิบาล 19
Replies: 2
Views: 408

Re: ร้องเรียนเรื่องสุนักในซอยเทวาภิบาล 19

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเ...
by muni101
14 Mar 2022, 09:59
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ไฟถนนบริเวณหน้าโรงแรมเรือนริมน้ำติดๆดับๆ
Replies: 3
Views: 531

Re: ไฟถนนบริเวณหน้าโรงแรมเรือนริมน้ำติดๆดับๆ

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเ...
by muni101
27 Jan 2022, 10:01
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้างในบึงพลาญชัย
Replies: 1
Views: 448

Re: ได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้างในบึงพลาญชัย

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเ...