ฝนตก น้ำไม่ระบาย

Post a reply

Confirmation code
Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.

BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are OFF

Topic review
   

Expand view Topic review: ฝนตก น้ำไม่ระบาย

Re: ฝนตก น้ำไม่ระบาย

by muni101 » 03 Jul 2023, 09:05

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101

ฝนตก น้ำไม่ระบาย

by Guest » 03 Jul 2023, 06:00

รบกวนทางเทศบาลมาลอกท่อในซอยรอบเมือง 13 ให้ด้วยค่ะ
ฝนตกไม่ว่าจะหนักหรือเบา น้ำท่อหน้าบ้านระบายช้ามาก
เคยเห็นมาลอกปีละครั้ง มาทีไรก็ลอกแค่ไม่กี่ท่อในซอย ทำแค่ต้นซอยกลางซอยไม่ทำ ทั้งๆ ที่กลางซอยยังอยู่ในเขตเทศบาล มาถ่ายรูปแล้วกลับ รบกวนทำหน้าที่เต็มศักยภาพ และประสิทธิภาพด้วยนะคะ ถ้ายังไม่มา
จะพาไปโหนกระแสค่ะ ขอบคุณค่ะ อดทนมานานแล้วค่ะ

Top