กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2555 ณ. ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขว่า โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้ อสม. สามารถช่วยเหลือ ดูแลพลานามัยของผู้ป่วยในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี ถือเป็นการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในการนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมการ บายศรี สู่ขวัญ รับฟังการบรรยายธรรมมะ เรื่อง “ความรัก ความสามัคคี” โดย พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย สำหรับกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “หลักการทำงานเพื่อสังคมอย่างมีความสุข” โดย อ. ดร. แก้วเวียง ยำนาคำ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 55 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content