ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว โครงการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย

Fri, 10/02/2017 - 10:21

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานแถลงข่าวตามโครงการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์บุญผะเหวด ประจำปี 2560

Mon, 06/02/2017 - 11:46

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ร่วมขบวนรำกลองยาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์บุญผะเหวด ประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (โดรน) พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมในการถ่ายทำครั้งนี้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมเพื่อรับมอบงานเบื้องต้นในโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

Thu, 02/02/2017 - 10:22

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารทุกสำนัก/กอง ร่วมการประชุมเพื่อรับมอบงานเบื้องต้น งวดที่ 1 จากทั้งหมด 4 งวด ในโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค ครั้งที่ 5" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Wed, 01/02/2017 - 23:37

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัล ในการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค ครั้งที่ 5" โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจวงดนตรีที่เข้าทำการแข่งขันความสามารถทางดนตรี สำหรับคืนนี้เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งทีมที่คว้ารางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ วง ลูกชายหล้า, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ วงเด็กวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ The Focus band ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" เป็นวันที่สอง

Wed, 01/02/2017 - 09:00

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" เป็นวันที่สอง ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู และนักเรียน ในสังกัดเทศบาล ร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งในวันนี้เป็นการประกวดในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบแรก โดยมีวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ วง Signature, The Slow Hand, The #59 และโตนโพนแลนด์ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5"

Mon, 30/01/2017 - 23:43

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ เปิดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู และนักเรียน ในสังกัดเทศบาล ร่วมในพิธีเปิด โดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และทำการประกวดในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบแรก ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560

Fri, 13/01/2017 - 14:12

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงาน ห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา “101 เกมส์” ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายกฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่เก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้แล้วส่งคืนเจ้าของ, นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนกีฬา, นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

Thu, 12/01/2017 - 15:23

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีการนำเสนอโครงการจำนวน 41 โครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณา

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Thu, 12/01/2017 - 15:10

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ภายในโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2560 โดยมีโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดเทศบาลส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2559

Thu, 12/01/2017 - 11:17

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางธนิตา กุลสุวรรณ (ผู้อำนวยการฯ) เป็นประธานอำนวยการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬา ประกอบไปด้วยกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และเกม ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

read more

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

Wed, 11/01/2017 - 14:12

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์, ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โดยมี นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะกรรมการและผู้ปกครองชมการแสดงผลงานนักเรียน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

Wed, 04/01/2017 - 11:54

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมือง นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกให้กับพนักงานในสังกัดเทศบาลทุกคน โดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี มอบกระเช้าผลไม้และรับเค้กจากท่านนายกฯ

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

Thu, 29/12/2016 - 11:53

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และรับคำอวยพร จาก นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, นายไพรวัลย์ จันทรสิทธิผล อัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด, นายนพพร จันทรถง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"

Tue, 27/12/2016 - 14:45

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานในสังกัดเทศบาลฯ, ส่วนราชการ, สถานศึกษา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครภูเก็ตเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำก่อนเดินทางกลับ

Wed, 21/12/2016 - 10:10

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครภูเก็ต ที่เดินทางมาร่วมในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดภูเก็ตในเวลาต่อไป

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อปท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์"

Fri, 09/12/2016 - 19:17

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำทีมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมการซ้อมใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคมนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2559

Wed, 07/12/2016 - 13:51

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา 101 เกมส์

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา "101 เกมส์"

Tue, 06/12/2016 - 10:16

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมี โค้ช, ผู้ตัดสิน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Mon, 05/12/2016 - 15:28

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชน กาลนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วย รองฯ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต,ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี นำทีม ชุดที่ 1 ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกอง, พนักงานกองช่าง, กองคลัง และกองวิชาการฯ ร่วมทำความสะอาดถนนโดยเริ่มต้นจาก สะพานเทศบาล 1 จนถึงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 35 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content