ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560

Fri, 13/01/2017 - 14:12

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงาน ห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา “101 เกมส์” ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายกฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่เก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้แล้วส่งคืนเจ้าของ, นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนกีฬา, นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

Thu, 12/01/2017 - 15:23

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีการนำเสนอโครงการจำนวน 41 โครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณา

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Thu, 12/01/2017 - 15:10

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ภายในโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2560 โดยมีโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดเทศบาลส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2559

Thu, 12/01/2017 - 11:17

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางธนิตา กุลสุวรรณ (ผู้อำนวยการฯ) เป็นประธานอำนวยการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬา ประกอบไปด้วยกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และเกม ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

read more

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

Wed, 11/01/2017 - 14:12

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์, ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โดยมี นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะกรรมการและผู้ปกครองชมการแสดงผลงานนักเรียน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

Wed, 04/01/2017 - 11:54

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมือง นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกให้กับพนักงานในสังกัดเทศบาลทุกคน โดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี มอบกระเช้าผลไม้และรับเค้กจากท่านนายกฯ

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

Thu, 29/12/2016 - 11:53

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และรับคำอวยพร จาก นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, นายไพรวัลย์ จันทรสิทธิผล อัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด, นายนพพร จันทรถง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"

Tue, 27/12/2016 - 14:45

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานในสังกัดเทศบาลฯ, ส่วนราชการ, สถานศึกษา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครภูเก็ตเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำก่อนเดินทางกลับ

Wed, 21/12/2016 - 10:10

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครภูเก็ต ที่เดินทางมาร่วมในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดภูเก็ตในเวลาต่อไป

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อปท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์"

Fri, 09/12/2016 - 19:17

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำทีมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมการซ้อมใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคมนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2559

Wed, 07/12/2016 - 13:51

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา 101 เกมส์

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา "101 เกมส์"

Tue, 06/12/2016 - 10:16

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมี โค้ช, ผู้ตัดสิน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Mon, 05/12/2016 - 15:28

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชน กาลนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วย รองฯ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต,ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี นำทีม ชุดที่ 1 ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกอง, พนักงานกองช่าง, กองคลัง และกองวิชาการฯ ร่วมทำความสะอาดถนนโดยเริ่มต้นจาก สะพานเทศบาล 1 จนถึงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Mon, 05/12/2016 - 14:46

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาล พ่อค้า และประชาชน ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 10 ประจำปี 2559

Tue, 01/11/2016 - 15:40

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 10 ประจำปี 2559 เนื่องด้วยในปีนี้มีเจ้าภาพประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพเพิ่มขึ้นจาก 101 กอง เป็นจำนวน 110 กอง สำหรับทอดถวายวัดภายในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ทีเจ้าภาพจีดกองกฐินไปทอดถวายในปี 2559 จำนวน 110 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีรายชื่อเจ้าภาพ-วัดที่ทอดถวาย และลำดับที่ตั้งกองกฐินดังนี้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ครบรอบ 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Fri, 28/10/2016 - 11:46

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) โดยมี พระปริยัติธีรวงค์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กาลนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ ในพิธียังได้มีการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดร่วมด้วย

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ครบรอบ 15 วัน ปัณณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Thu, 27/10/2016 - 19:38

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ วัดบึงพระลานชัย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ครบรอบ 15 วัน ปัณณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

read more

เทศบาลฯ เปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองร้อยเอ็ด (อสม) ประจำเดือนตุลาคม

Tue, 25/10/2016 - 11:48

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม วิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองร้อยเอ็ด (อสม) ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 10

Tue, 25/10/2016 - 10:20

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย ดร.ประวิทย์ โอวาทกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 37 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content