ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดโครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ เพื่อการเป็นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ ประจำปี 2560

Mon, 13/03/2017 - 10:40

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ เพื่อการเป็นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ หัวข้อ "การรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันนี้มีการให้ความรู้และตรวจสมรรถภาพปอดและวัดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1, เครือข่ายประชาคมงดเหล้าบุหรี่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ สสจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีพนักงานฯ เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 110 คน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานฯ ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้

read more

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Mon, 06/03/2017 - 14:27

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (กล่าวให้โอวาท) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู ในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ โดย ผู้แทนของ ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล และนายประสิทธิ์ ธนานันต์ จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี เพื่อเป็นรางวัลและเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560

Thu, 23/02/2017 - 10:11

วันพุธที่ 22 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าพระพุทธโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธิต. กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าส่วนการงาน, คณะกรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการแถลงข่าว ภายใต้แนวคิด "การแถลงข่าวแบบมีชีวิต" จึงมีการจำลองขบวนแห่ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจริงในงานประเพณี ซึ่งประกอบไปด้วย “ขบวนครกัณฑ์” นำโดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าฯ, “ขบวนแห่ข้าวพันก้อน” นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกฯ อบจ., “ขบวนฟังเทศมหาชาติ” นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ และทั้งหมดยังได้ร่วมกัน “แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน” ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมทำข้าวปุ้นและรับประทานข้าวปุ้นร่วมกัน นอกจากนี้ ประธานสภาวัฒนธรรม ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ยังได้นำภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบูรพาภิราม ที่ดำเนินการเขียนภาพโดย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มาให้ชมเป็นบางส่วนอีกด้วย ขอเชิญชวนมาสัมผัสและเรียนรู้ประเพณี วีถีอีสาน มาฟังเทศน์มหาชาติในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560

read more

เทศบาลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาด U21 เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2

Mon, 20/02/2017 - 14:59

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงานกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในรายการ "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

Wed, 15/02/2017 - 16:28

วันพุธที่ 15 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, คณะกรรมการชุมชน, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารและแนวทางในการจัดงาน ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 25560 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, การประกวดผู้สูงอายุ , การประกวดอาหารอีสาน, การแข่งขันชกมวยบึงพลาญชัย และร่วมชมขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรอบเมือง

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560

Fri, 10/02/2017 - 10:59

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

read more

งานแถลงข่าว โครงการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย

Fri, 10/02/2017 - 10:21

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานแถลงข่าวตามโครงการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด ใบจองต้นอินทนิลบก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์บุญผะเหวด ประจำปี 2560

Mon, 06/02/2017 - 11:46

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ร่วมขบวนรำกลองยาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์บุญผะเหวด ประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (โดรน) พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมในการถ่ายทำครั้งนี้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมเพื่อรับมอบงานเบื้องต้นในโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

Thu, 02/02/2017 - 10:22

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารทุกสำนัก/กอง ร่วมการประชุมเพื่อรับมอบงานเบื้องต้น งวดที่ 1 จากทั้งหมด 4 งวด ในโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค ครั้งที่ 5" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Wed, 01/02/2017 - 23:37

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัล ในการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค ครั้งที่ 5" โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจวงดนตรีที่เข้าทำการแข่งขันความสามารถทางดนตรี สำหรับคืนนี้เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งทีมที่คว้ารางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ วง ลูกชายหล้า, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ วงเด็กวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ The Focus band ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" เป็นวันที่สอง

Wed, 01/02/2017 - 09:00

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" เป็นวันที่สอง ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู และนักเรียน ในสังกัดเทศบาล ร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งในวันนี้เป็นการประกวดในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบแรก โดยมีวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ วง Signature, The Slow Hand, The #59 และโตนโพนแลนด์ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5"

Mon, 30/01/2017 - 23:43

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ เปิดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู และนักเรียน ในสังกัดเทศบาล ร่วมในพิธีเปิด โดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และทำการประกวดในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบแรก ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560

Fri, 13/01/2017 - 14:12

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงาน ห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา “101 เกมส์” ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายกฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่เก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้แล้วส่งคืนเจ้าของ, นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนกีฬา, นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

Thu, 12/01/2017 - 15:23

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีการนำเสนอโครงการจำนวน 41 โครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณา

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Thu, 12/01/2017 - 15:10

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ภายในโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2560 โดยมีโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดเทศบาลส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 51 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content