ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 10 ประจำปี 2559

Tue, 01/11/2016 - 15:40

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 10 ประจำปี 2559 เนื่องด้วยในปีนี้มีเจ้าภาพประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพเพิ่มขึ้นจาก 101 กอง เป็นจำนวน 110 กอง สำหรับทอดถวายวัดภายในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ทีเจ้าภาพจีดกองกฐินไปทอดถวายในปี 2559 จำนวน 110 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีรายชื่อเจ้าภาพ-วัดที่ทอดถวาย และลำดับที่ตั้งกองกฐินดังนี้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ครบรอบ 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Fri, 28/10/2016 - 11:46

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) โดยมี พระปริยัติธีรวงค์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กาลนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ ในพิธียังได้มีการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดร่วมด้วย

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ครบรอบ 15 วัน ปัณณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Thu, 27/10/2016 - 19:38

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ วัดบึงพระลานชัย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ครบรอบ 15 วัน ปัณณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

read more

เทศบาลฯ เปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองร้อยเอ็ด (อสม) ประจำเดือนตุลาคม

Tue, 25/10/2016 - 11:48

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม วิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองร้อยเอ็ด (อสม) ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 10

Tue, 25/10/2016 - 10:20

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย ดร.ประวิทย์ โอวาทกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 2559

Tue, 25/10/2016 - 10:13

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

Fri, 21/10/2016 - 15:27

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Fri, 21/10/2016 - 15:20

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายอาลัยพร้อมกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (วัดเหนือ)

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Fri, 21/10/2016 - 15:00

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีรองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ด้านความโปร่งใส่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Thu, 20/10/2016 - 12:07

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Thu, 20/10/2016 - 12:00

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (OSS) นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

Thu, 20/10/2016 - 11:57

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายพิเชฐ สุขเพสน์ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยได้มีการยืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลานาน 9 นาที ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 (ประชุมเมื่อ 29 กันยายนที่ผ่านมา) มีญัตติขอความยินยอมซื้อที่ดิน และญัตติขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อที่ดินใช้ในกิจการของเทศบาล โดยผลการประชุมปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ และคณะผู้บริหารเสนอในที่ประชุมสภาฯ ทุกญัตติ การประชุมในวันนี้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การรับโอนพนักงาน นางสาวรุ่งทิพย์ กิจพฤกษ์ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุขฯ และนางสาวธารารัตน์ มิตรอุดม มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองช่าง และการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน นายณรงค์ ทวีสาร ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และทำความสะอาด สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมจัดงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559

Thu, 20/10/2016 - 11:55

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ/ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมร่างแนวทางโครงงานการจัดกิจกรรมรวมใจ "พระประทีปสถิตฟ้า พระมหากรุณาธิคุณสถิตใจชาวร้อยเอ็ดนิจนิรันดร์" ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมติที่ประชุมสรุปว่าให้มีการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่18 ขึ้น โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยขบวนแห่ทั้ง 11 หัวเมือง นอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณรับพระราชทาน พระประทีปพระราชทานส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานให้มาร่วมลอยกระทงกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ด แต่จะงดการประกวดทุกประเภท

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Thu, 20/10/2016 - 11:52

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศาสากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และ พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัด เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยการบันทึกเทปเผยแพร่ภาพผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT โดยพสกนิกรชาวร้อยเอ็ดได้พร้อมใจแปรขบวนเป็นรูปริบบิ้นสีขาว-ดำ และตัวเลขชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด (101)

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ 4 ปี

Thu, 20/10/2016 - 11:49

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจตอบ ร่วมรับประโยชน์ หารือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา ตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องจากประชาคมเมือง และนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (1) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชนชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชาคมอย่างเนืองแน่น

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Mon, 17/10/2016 - 15:39

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน, ประธานชุมชน, ประธาน อสม. และตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตามตัวชี้วัดต่างๆ กาลนี้นายกฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมเด่น 2 หัวข้อ คือ โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

read more

งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559

Mon, 17/10/2016 - 15:29

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายนายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, และชาวร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณีออกพรรษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่ โดยในปีนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมการประดับประทีปโคมไฟและร่วมกวนข้าวทิพย์กับชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมประกวดกวนข้าวทิพย์และประดับประทีปโคมไฟด้วยความเป็นกันเอง ผลการประกวดการประดับประทีปโคมไฟ - รางวัลที่ 1 วัดบึงพระลานชัย เงินสด 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล - รางวัลที่ 2 วัดสระทอง เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลที่ 3 วัดศรีทองไพบูลย์ เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัดเหนือ และวัดราษฎรอุทิศ ผลการประกวดกวนข้าวทิพย์ - รางวัลที่ 1 วัดบูรพาภิราม เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล - รางวัลที่ 2 วัดกลางมิ่งเมือง เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลที่ 3 วัดเหนือ เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย เงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัดสระทอง และวัดเวฬุวัน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปิดโครงการอบรม ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชน ในเทศกาลพรรษา ประจำปี 2559

Mon, 17/10/2016 - 15:25

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปิดโครงการอบรม ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชน ในเทศกาลพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Sat, 15/10/2016 - 20:23

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดบึงพระลานชัย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 นำพระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป ออกรับบิณฑบาต ซึ่งมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Fri, 14/10/2016 - 21:53

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์, นายพีรพงศ์ จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธี ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกัน ณ วัดทุกวัดทั้งในไทยและต่างประเทศ

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 39 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
ปิด
Click