ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาลฯ คุณยายอุไรรัตน์ ติรณะรัต อายุ 93 ปี

Mon, 23/05/2016 - 10:00

ร้อยเอ็ด...เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาลฯ วันนี้(16 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.10 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤษภาคม ก็คือ คุณยายอุไรรัตน์ ติรณะรัต อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนวัดบึง สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขต เทศบาล ถือเป็นการดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง ด้วยการมอบมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพร และการดูแลตรวจสุขภาพโดยให้ทีมพยาบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำทีมโดยนายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เบื้องต้น หลัก เกณฑ์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับการไปเยี่ยมถึงบ้าน จากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีดังนี้ ประการแรกจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลฯ ต้องมีอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป และเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็จะออกไปเยี่ยมที่บ้าน

read more

สถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Thu, 12/05/2016 - 11:44

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หน้าสถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 11 พ.ค. 2559

Wed, 11/05/2016 - 13:25

วันที่ 11พ.ค. 2559 เวลา 09.00น. ดร.วัฒนพง ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพบปะผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันนี้มีการถ่ายทอดการจัดทำบายศรีแบบโบราณให้กับผู้สูงอายุ

read more

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ในวันที่ 11 พ.ค.59เวลา 07.00น.

Wed, 11/05/2016 - 13:11

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ในวันที่ 11 พ.ค.59เวลา 07.00น. ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในส่วนของเทศบาล ดร.นุชากร มาศฉมาดล ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลพี่น้องประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงอย่างเนืองแน่น พร้อมใจถวายเครื่องบวงสรวง และชมการร่ายรำถวายเจ้าพ่อ

read more

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค.59 วันนี้เวลา 18.00น.

Wed, 11/05/2016 - 13:09

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค.59 วันนี้เวลา 18.00น. ภายใต้การนำของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.นุชากร มาศฉมาดล นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต และ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลพี่น้องประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว อย่างเนืองแน่

read more

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล

Tue, 10/05/2016 - 12:00

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน/พนักงาน/ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

การอบรมพัฒนาผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร"บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง"

Tue, 10/05/2016 - 11:49

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดห้องประชุมประชุมสุนทรเทพ ต้อนรับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการอบรมพัฒนาผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร"บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง" ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค.59 เวลา09.15

read more

การประชุมปลัดเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด

Tue, 10/05/2016 - 11:42

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมปลัดเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ในเขตเทศบาล คุณยายบุญศรี แมนสถิตย์ อายุ 92 ปี

Tue, 10/05/2016 - 11:38

ร้อยเอ็ด…ทม.ร้อยเอ็ด ห่วงใยผู้สูงอายุ จัดโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ในเขตเทศบาล วันนี้(28 เมษายน 2559) เวลา 08.30 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการสวัสดี ประชากรอาวุโส ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 1พฤษภาคม ราย คุณยายบุญศรี แมนสถิตย์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73 ถนนสุริยเดชบำรุง ซอย 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนโรงพยาบาล สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขต เทศบาล ถือเป็นการดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง ด้วยการมอบมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพร และการดูแลตรวจสุขภาพเบื้อต้นโดยให้ทีมพยาบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น หลัก เกณฑ์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับการไปเยี่ยมถึงบ้าน จากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีดังนี้ ประการแรกจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลฯ ต้องมีอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป และเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็จะออกไปเยี่ยมที่บ้าน

read more

กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันเทศบาลฯ

Tue, 10/05/2016 - 11:29

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/หัวหน้าฝ่าย/งาน/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง เนื่องในวันเทศบาล ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมประชาคมชุมชนเมืองการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

Tue, 10/05/2016 - 11:15

วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประชาคมชุมชนเมืองการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

Tue, 10/05/2016 - 11:02

วันที่ 12 เมษายน 2559 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประกวดผู้สูงอายุ และนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (ถนนข้าวหอมมะลิ)

read more

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล"พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 12 ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (กลางบึงพลาญชัย)

Tue, 10/05/2016 - 10:50

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 18.30 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีส่งมอบสนามที่ทาง หจก. GOMUFAMILY ได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้กล่าวพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล"พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 12 ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (กลางบึงพลาญชัย)

read more

สุดยอดส้วมในดวงใจมหาชน

Tue, 10/05/2016 - 10:35

วันนี้(31 มีนาคม 2559) เวลา 11.00 น. ณ สวนสัตว์ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เดินทางเข้ารับป้ายประกาศเกียรติคุณ สุดยอดส้วมในดวงใจมหาชน ของศูนย์บริการประชาชน one stop service จากการโหวตอันดับ1ในภาคอีสาน มอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา งานนี้ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข(อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สสจ.) นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดฯ ให้เกียรติร่วมยินดีด้วย

read more

สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย

Tue, 10/05/2016 - 10:29

วันที่ 1 เมษายน 59 ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายฯ ร่วมงานแถลงข่าวสงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย ณ พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 43 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click