ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถวายสักการะอนุสาวรีย์พระขัตติยะวงษา(ทน)

Wed, 25/11/2015 - 15:50

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 นนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/หัวหน้าฝ่ายงาน/พนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ถวายสักการะอนุสาวรีย์พระขัตติยะวงษา(ทน) ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกสายน้ำผึ้ง

read more

รับถ้วยรางวัลพระราชทานกระทงประทีปใหญ่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Mon, 23/11/2015 - 11:36

วันที่ 23 พฤศจิกายายน 2558 เวลา 09.00 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับถ้วยรางวัลพระราชทานกระทงประทีปใหญ่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คืนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558

Fri, 20/11/2015 - 15:33

วันที่20 พฤศจิกายน 2558 เวลา14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส คุณพ่อตา พรมจันทร์ อายุ 101 ปี

Thu, 19/11/2015 - 14:44

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ออกเยี่ยมผู้สูงวัยใน "โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส" ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 19 พ.ย. คุณพ่อตา พรมจันทร์ อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอย 4 ถนนคุ้มแสนสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนท่านคร

read more

แถลงข่าวงานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

Wed, 18/11/2015 - 16:22

วันที่18พ.ย.58เวลา10.00น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวงานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

พิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ "มิ่งมงคลสถิตในใจประชา 60 ปี ลอยยาตรายังจารึก" และ"โครงการพระราชดำริเพื่อการเรียนรู้" และ...

Mon, 16/11/2015 - 15:23

วันที่14พ.ย.58เวลา17.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ "มิ่งมงคลสถิตในใจประชา 60 ปี ลอยยาตรายังจารึก" และ"โครงการพระราชดำริเพื่อการเรียนรู้" และพิธีเปิดมหกรรมสินค้า OTOP ภาคอีสานและมหกรรมอาหารพื้นเมืองภาคอีสาน โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

"โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ปีงบประมาณ 2559

Wed, 11/11/2015 - 11:15

วันที่ 11 พฤศจิกายา 2558 เวลา 09.00 น.นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้พบป่ะผู้สูงอายุ "โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ปีงบประมาณ 2559 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานทอดกฐิน 101 วัด ปีที 9 "โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558"

Mon, 09/11/2015 - 10:46

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานทอดกฐิน 101 วัด ปีที 9 "โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558" ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการ"สวัสดีประชากรอาวุโส" ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน

Fri, 06/11/2015 - 15:27

วันที่ 6 พฤศจิกายา 2558 เวลา 08.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/หัวหน้าฝ่ายงาน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการ"สวัสดีประชากรอาวุโส" ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน คือ คุณแม่ทองคำ รัตนจันทร์ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ถ.รัฐกิจไคคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนโรงพยาบาล และคุณแม่เฟื่อง ไทยสรวง อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 / 4 ถ.กองพล10 ต.ใน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนวัดป่าเรไร

read more

ประชุมประจำเดือน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2558

Fri, 06/11/2015 - 15:17

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2558 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เลี้ยงตอนรับทัพนักกีฬาฉลองชัยชนะ 10 ทอง 13 เงิน 10 ทองแดง และเป็นอันดับ 8 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Thu, 05/11/2015 - 11:21

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา/สมาชิกสภาเทศบาล/ครู/พนักงานเทศบาล ได้เลี้ยงตอนรับทัพนักกีฬาฉลองชัยชนะ 10 ทอง 13 เงิน 10 ทองแดง และเป็นอันดับ 8 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย

Wed, 04/11/2015 - 10:03

วันที่ 3 พ.ย. 58 เวลา14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2558 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยมีศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง/อบต.รอบเมือง/อบต.ดงลาน/อบต.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

ประชุมเพื่อรับฟังรายงานการ เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานประเพณี "สมมานำ้คืนเพ็ง 58

Tue, 03/11/2015 - 15:17

วันที่2พ.ย.58เวลา14.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานการ เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานประเพณี "สมมานำ้คืนเพ็ง 58 โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด

read more

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

Tue, 03/11/2015 - 15:10

วันที่2พ.ย.58เวลา10.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 9 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

โครงการ"สวัสดีประชากรอาวุโส" ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน คือ คุณแม่นา สุรินทร์ อายุ 92 ปี ชุมชนจันทร์เกษม

Tue, 03/11/2015 - 15:03

วันที่2พ.ย.58เวลา09.00น นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/หัวหน้าฝ่ายงาน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยใน โครงการ"สวัสดีประชากรอาวุโส" ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน คือ คุณแม่นา สุรินทร์ อายุ 92 ปี ชุมชนจันทร์เกษม

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ

Tue, 03/11/2015 - 14:55

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560

read more

สำรวจข้อมูลครัวเรือนประชาชน ที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

Tue, 03/11/2015 - 14:44

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อนำเข้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

read more

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น นางพิ้ง สุทธิประภา อายุ 82 ปี ณ ชุมชนพระอารามหลวง

Tue, 03/11/2015 - 14:18

วันที่28ต.ค.58เวลา14.00น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช และพนักงานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น นางพิ้ง สุทธิประภา อายุ 82 ปี ณ ชุมชนพระอารามหลวง

read more

ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด "การอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข"

Tue, 03/11/2015 - 14:10

วันที่28ต.ค.58เวลา09.00น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด "การอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข" เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน 2558

Who's online

There are currently 0 users and 56 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content