ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง และรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2

Mon, 26/09/2016 - 16:37

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) ณ ห้องทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบปะคณะผู้บริหารเมืองฝางเฉิงก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Mon, 26/09/2016 - 14:21

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พบปะคณะผู้บริหารเมืองฝางเฉิงก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา การศึกษา วัฒนธรรม และการค้า ในวันที่ 26 กันยายน 2559

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559

Sun, 25/09/2016 - 13:55

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายธนพล ปฐมกำเนิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุเสาวนีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขไทย" เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางการแพทย์และการสาธารณสุขต่อพสกนิกรและประเทศชาติอย่างไพศาล พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพิธีเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ เพื่อให้แนะแนวทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2559

Fri, 23/09/2016 - 11:40

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด "ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้างตามภาระกิจ ประจำปี 2559

Thu, 22/09/2016 - 23:48

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลฯ พนักงานครู ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานวันเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้างตามภาระกิจ ที่ปฎิบัติงานราชการมาจนครบกำหนด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ นายสมศักดิ์ นิลผาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า, นางสุมาลี สานุจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ, นายไพรินทร์ สินธุไพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, นายบุญยัง ถินคำเชิด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม, นางทัศนีย์ แสวงเจริญ, นางอรพิรธ์ ทุมภา, นางอรชร อุปทา, นางพรรณี รุ่งวิสัย, นางจัทราพร สิทธิสาร, นางณิชามล พรพระ, นางสมศรี ถินคำเชิด, นางเพ็ชรอร อ่อนประทุม, นายอวยชัย พั่วพันศรี, นางเพ็ญจิต สมยาภักดี, นางสุมาลี มาศเกษม, นายสุบิน จันทร์สม และนายอนนท์ ชาติวงศ์ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น

read more

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมและผลิตรายการ "ไทยสนุก" ทางช่อง Thai PBS

Thu, 22/09/2016 - 23:39

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมและผลิตรายการ "ไทยสนุก" ทางช่อง Thai PBS เพื่อออกอากาศในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม 2559 ณ บริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

read more

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างศาลาพุทธานุสรณ์ วัดบูรพาภิราม

Thu, 22/09/2016 - 23:34

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 14.00น. ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับใบอนุโมทนาบัตรจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ประธานในพิธี) และเข้ารับที่ระลึกจากพระสุขุมวาทเวที เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม ในโอกาสนี้ยังทำหน้าที่ผู้แทนภาคประชาชน ในการกล่าวรายงานความเป็นมา และผลการดำเนินการก่อสร้างศาลาพุทธานุสรณ์ โดยมีผู้ที่บริจาคทรัพย์เข้าร่วมพิธีรับอนุโมทนาบัตรในครั้งนี้ทั้งสิ้น 77 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 11,967,101 บาท

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ ชุมชนท่านคร

Wed, 21/09/2016 - 16:42

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมหน่วยสาธารณสุข "โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ คุ้มแสนสุข (ชุมชนท่านคร)

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาเพี่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลฯ

Wed, 21/09/2016 - 14:34

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาเพี่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง (Smart City) โดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พบปะกับประชาชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในเรื่องของวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายสงสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและผลการตัดสินใจของภาคประชาชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการติดตั้งกล้องในระบบดังกล่าว ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดทำและวางระบบทั้งสิ้น 9,860,367 บาท โดยมีกล้องทั้งหมดจำนวน 39 ตัว และเชื่อมโยงกล้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัย พร้อมกันนี้ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดและธนาคารกรุงไทย ร่วมประชาสัมพันธ์ กฎหมาย พรบ. การออมแห่งชาติ 2554 ที่เปิดโอกาสพิเศษเรื่องการออมเงินของผู้ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ซึ่ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนผู้ให้บริการ ในการรับสมัครจนถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ ในโครงการการออมสุขใจ มีเงินใช้ยามชรา กับ กอช.

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

Tue, 20/09/2016 - 16:06

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายพิเชฐ สุขเพสน์ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ประชุมเมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา) มีญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และญัตติขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน โดยผลการประชุมปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ และคณะผู้บริหารเสนอในที่ประชุมสภาฯ ทุกญัตติ

read more

กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดการประมูลให้เช่าแท่นจำหน่ายสินค้าตลาดสดสระทอง (หลังที่ 2 ประมูลใหม่)

Tue, 20/09/2016 - 15:50

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00น. กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดการประมูลให้เช่าแท่นจำหน่ายสินค้าตลาดสดสระทอง(หลังที่ 2 ประมูลใหม่) ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทดลองเปิดน้ำพุดนตรีเต็มรูปแบบพร้อมระบบแสง สี เสียง ก่อนการส่งมอบงานให้พี่น้องประชาชนได้รับชม

Tue, 20/09/2016 - 00:59

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 18.15 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล, นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล, นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,ทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง และกองวิชาการและแผนงาน เพื่อชมการทดลองเปิดน้ำพุดนตรีเต็มรูปแบบพร้อมระบบแสง สี เสียง ก่อนการส่งมอบงานให้พี่น้องประชาชนได้รับชม ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการอบรมนักเรียนและครูแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ใน "โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" ประจำปี 2559

Tue, 20/09/2016 - 00:53

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนและครูแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน"โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุนโครงการ Car Free Day ประจำปี 2559

Sun, 18/09/2016 - 11:11

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น. ณ เวทีกลางแจ้ง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นายอนุสรณ์. แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(ประธานในพิธี) ผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลฯ, สมาคมจักรยาน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมปั่นจักรยานในโครงการ Car Free Day ประจำปี 59 และร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามามีส่วนร่วม ในงานจะมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสู่วาระ “ร้อยเอ็ดเมืองจักรยาน”เป็นการจุดประกายกระตุ้น สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และประชาชนให้มีสุขภาพดีทั้ง 4 ด้านคือ กาย จิต ปัญญา สังคม กระตุ้นให้คนหันมาประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำมัน ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ทางเสียง ทางการจราจร

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

Fri, 16/09/2016 - 23:07

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ มอบให้แก่ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนการบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง "Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ" และ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "บทเรียนความสำเร็จ การยกระดับบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ" ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2559

Thu, 15/09/2016 - 15:54

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559

Wed, 14/09/2016 - 16:06

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2559

Wed, 14/09/2016 - 16:01

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสัวสดิ์ พบปะผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนกันยายน พร้อมทั้งให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคณะที่เดินทางมาเพื่อตรวจพื้นสวนสมเด็จฯ และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กาลนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ในส่วนที่ 2 ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบริการด้านสุขภาพ, บริการตัดแต่งผมฟรี, บริการนวดคลายเครียด และชมพันธุ์ปลาน้ำจืดภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตามลำดับ

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 พร้อมลงพื้นที่ดูโครงการ

Wed, 14/09/2016 - 11:41

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคณะในการตรวจพื้นสวนสมเด็จฯ ที่ จ.ร้อยเอ็ดพร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้การต้อนรับขณะลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ การก่อสร้างเวทีพร้อมลานเอนกประสงค์ รวมไปถึงการก่อสร้างถนนและทางจักรยานโดยรอบ ส่วนโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ น้ำพุดนตรี (เต้นระบำ), การปรับปรุงทางเท้าโดยรอบ และการปลูกต้นอินทนิล ในอนาคตมีโครงการที่จะดำเนินการ ได้แก่ หอชมเมืองรูปทรงโหวด, อุทยานการเรียนรู้เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว, การปรับปรุงสถานีออกกำลังกายและภูพลาญภายในบึงพลาญชัย, การก่อสร้างลานกีฬาบริเวณสระบริสุทธิ์, การก่อสร้างป้ายและศาลาพักนักท่องเที่ยว ณ ห้องปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นวันที่สอง

Tue, 13/09/2016 - 11:43

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการอบรม"โครงการป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"เป็นวันที่สอง เพื่อให้เด็กในวัยเรียนทั้ง 12 โรงเรียน จำนวน 138 คน ที่มีภาวะโภชนาการเกินได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่มากับความอ้วน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ในวันนี้มีนายสาธิต สีเสนซุย, นางสาวนิตยา สีเสนซุย และนางสาวธราภรณ์ สุนทร วิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด นำฝึกปฎิบัติในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ภายใต้หัวข้อ "เด็กอ้วนกับการออกกำลังกาย" และกิจกรรมกลุ่มในตอนบ่ายเป็นการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง,โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม,โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ,โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร,โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า,โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน,โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง,โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด,โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ เข้าร่วมกิจกรรม

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 123 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวประกวดราคา

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click